Dynamische contentcreatie.✏️

De content die we maken is altijd met potlood getekend. Dit betekent dat we niet slechts één (video)item maken, maar direct meerdere items maken op basis van verschillende doelgroepen en behoeften. Aan de hand van verschillende databronnen optimaliseren we videocontent om zo goedkopere resultaten te behalen en content beter af te stemmen op de behoefte van jouw doelgroep(en). Hiervoor gebruiken we een creatief raamwerk om Dynamishe Contentcreatie in elke stap van het proces te kunnen toepassen.

DE TRADITIONELE METHODE

Zo doen wij het níet.⛔️

In de traditionele situatie zijn creatie, productie en distributie aparte onderdelen die tijdens de campagne nauwelijks samenwerken. Dit houdt in dat aan het einde van een campagne een evaluatie plaatsvindt en verbeterpunten voor de volgende keer worden geformuleerd.

THE POOL METHODE°

Zo doen wij het wél✅

Met onze methode zijn creatie, productie, distributie en evaluatie een continu proces waarbij de campagne alsmaar geoptimaliseerd wordt op basis van data. Daarnaast wordt tijdens de campagne niet alleen de distributie maar ook de content geoptimaliseerd. Door deze dynamische aanpak worden er tijdens de campagne al grote verbeteringen doorgevoerd waardoor campagneresultaten beter en goedkoper worden. Dit model stelt ons daarom in staat om niet alleen campagnedoelen te stellen maar ook te garanderen .

OPTIMAAL GEBRUIK VAN JOUW PRODUCTIEBEGROTING

Ons creatieve raamwerk.🦚

Het creatieve raamwerk helpt bij het optimaal benutten van het productiebudget tijdens de creatie, productie en postproductie om zo het rendement van de contentproductie te maximaliseren. In elke stap van het productieproces denken we mee waar in de verschillende stappen van het proces waarde kan worden toegevoegd zodat met de beschikbare middelen meer en betere content geproduceerd kan worden. Hieronder vind je een selectie onderwerpen waarmee we rekening houden bij het maken van dynamische content.

DYNAMICHE CONTENTCREATIE VOOR JOUW MERK?

Neem contact met ons op👋

En we komen snel bij je terug. Wil je ons direct spreken? Bel ons op; 0625021391.